شهریور ۲۰, ۱۳۹۹
مزاج بلغمی

اصلاح مزاج بلغمی

مزاج بلغمی چگونه است: برای اصلاح مزاج بلغمی ابتدا با خصوصیات این نوع مزاج باید آشنا شویم .افراد دارای  مزاج بلغمی  به شکل همیشگی احساس سرماخوردگی […]