اصلاح مزاج

بهترین شاخص سطح سلامتی هر فرد،اعتدال مزاج وی می باشد. هرچه مزاج بدن انسان به اعتدال نزدیک باشد از سطح سلامتی بالاتری برخوردار می باشد.
شناخت مزاج هرفرد باید توسط متخصص طب ایرانی که از علم و آگاهی لازم برخوردار است صورت گیرد تا بتوان بهترین و صحیح ترین راه جهت رسیدن به اصلاح مزاج یا تعادل مزاج را طی کرد.