ماساژ درمانی

میزان فشار دست‌ها در دست ورزی ماساژ نسبت به نوع و تکنیک استفاده شده در ماساژ متفاوت می‌باشد. امروزه شاید بتوان گفت میلیون‌ها نفر از این روش برای کاهش درد خود استفاده می‌کنند. ماساژ یکی از قدیمی ترین علوم بهداشتی بوده و از گذشته هاای بسیار دور از آن برای اهداف درمانی استفاده شده است. ماساژ از طریق کاهش ادم،افزایش جریان خون، افزایش خون رسانی اعصاب و شل کردن عضلات و… سبب کاهش اختلالات می شود. میزان فشار دست‌ها در دست ورزی ماساژ نسبت به نوع و تکنیک استفاده شده در ماساژ متفاوت می‌باشد. امروزه شاید بتوان گفت میلیون‌ها نفر از این روش برای کاهش درد خود استفاده می‌کنند.