زالو درمانی

زالودرمانی: از قدیم جزو سنت های درمانی پذیرفته شده بود و به همان معروفیت و مقبولیت حجامت و فصد بین توده مردم رواج داشته است، این روش درمانی سال هاست که بیماری های صعب العلاج را به راحتی درمان می کند.
دانشمـندان و بزرگــان مکتـب طب ایرانی نــظرات متعددی در رابطه با نوع زالو و مــــــوارد استـــفـــاده و عـــــدم اسـتـــــفــــاده از زالـــــودرمـــانی بیــان نمـــوده اند.
ابـــن ســـینا معتقد است زالـــــو بهتــراز حجامت خون تباه را از عمق بدن بیرون می کشد.مــــواد موثــــر مــوجــود در بـــــزاق حیــوان دارای اثــــرات آنــــتی کـواگـولانــت، آنــــتی ترومبوتیک، آنــتـــی ایسکمیـک، هایپوتنـسیو، تحریک کننده سیستـــــم ایمـــــــنی، ممــانعت ازتــصلب شــــرائـیـــن، بـــــــــــی حـــــــــــــس کننــــــــــدگـــی، آنتـــــــــــــــــــــــی باکــــــــــتریـــــال،خــــاصــــیت ضـــد الــــــتـهابــــی مـــی بـــاشـــــد.
زالودرمانی برای افرادی که در معرض خطرات ناشی از دیابت هستند،افرادی که بیماری قلبی دارند،افرادی که جراحی پلاستیک انجام می دهند و ممکن است برخی از بافت های نرم خود را از دست بدهد، افرادی که دچار لخته خـونــی در رگ هـــای واریسی هستـند اثر بخشی دارد. زالو درمانی برای افرادی که کم خونی، اختلالات خونی و شریانی دارند و همچنین برای بانوان باردار و کودکان زیـــر ۱۸ سال توصیه نمی شود.